Vanaf 4 mei kunnen wij geleidelijk aan de normale zorg opnieuw opstarten. Hierbij zullen we enige flexibiliteit van jullie moeten vragen. De eerste stappen in het hernemen van de praktijk verlopen als volgt:

  • Ons telesecretariaat zal opnieuw geactiveerd worden. Zij kunnen voor u een afspraak of een huisbezoek inboeken indien u geen symptomen van een luchtweginfectie vertoont.
  • De online agenda zal terug opengesteld worden. U kan maximum 2 weken vooruit een afspraak boeken. U kan geen afspraak maken indien u symptomen van een luchtweginfectie vertoont. Gelieve steeds de reden van consultatie te noteren. Bij twijfel of u naar de praktijk kan komen, kan u ons bereiken per e-mail of kan u via het gekende praktijknummer contact opnemen met het telesecretariaat.
  • Bij symptomen van een luchtweginfectie en indien geen onderzoek nodig is, zullen wij u telefonisch doorverwijzen naar het triagecentrum in Eizeringen voor afname van een COVID-19 test. Een afspraak in het triagecentrum kan enkel gebeuren na telefonisch contact met ons!
  • Video en telefonische consultaties zullen onderdeel blijven van het nieuwe werken. Indien u denkt dat een video of telefonische consultatie volstaat, neem dan contact op per e-mail, wij bezorgen u nadien verdere instructies.
  • Voorschriften kunnen voorlopig nog aangevraagd worden via e-mail of via contact met het telesecretariaat. Als wij het nodig vinden dat u op consultatie langskomt, zal voor u een afspraak vastgelegd worden.
  • Beluur dagelijks tussen 12u en13u (ma/woe Dr. Malfait, di/do Dr. Verlinden, vrij afwisselend)
  • Voor dringende problemen neemt u nog steeds telefonisch contact op, het secretariaat verbindt u door indien zij dit nodig achten.


Om alle maatregelen te kunnen naleven, zullen er minder consultaties kunnen plaatsvinden en worden onze agenda’s volledig omgegooid. We zullen afwisselend  consulteren te Ternat, Wambeek en Sint-Katharina-Lombeek. We hopen op jullie medewerking te kunnen rekenen.  

Waarom is dit zo?

  • Wij zorgen dat zo min mogelijk patiënten elkaar kruisen in de wachtzaal.
  • Wij zorgen voor desinfectie van het materiaal en de infrastructuur tussen elke patiënt door.
  • Wij trachten ondertussen telefoons en e-mails te beantwoorden.

Wij willen ook nogmaals benadrukken dat wij dagelijks aanwezig zijn. STEL NODIGE ZORGEN NIET UIT.


Bedankt om dit document aandachtig te lezen. Samen kunnen we zorgen voor een veilige omgeving, zowel voor jullie als voor ons.