Vanaf 4 mei kunnen wij geleidelijk aan de normale zorg opnieuw opstarten. Hierbij zullen we enige flexibiliteit van jullie moeten vragen. De eerste stappen in het hernemen van de praktijk verlopen als volgt:

  • Ons telesecretariaat zal opnieuw geactiveerd worden. Zij kunnen voor u een afspraak of een huisbezoek inboeken.
  • De online agenda zal terug opengesteld worden. U kan geen afspraak maken indien u symptomen van een luchtweginfectie vertoont. Gelieve steeds de reden van consultatie te noteren. Bij twijfel of u naar de praktijk kan komen, kan u ons bereiken per e-mail of kan u via het gekende praktijknummer contact opnemen met het telesecretariaat.
  • Bij symptomen van een luchtweginfectie en indien geen onderzoek nodig is, zullen wij u telefonisch doorverwijzen naar het triagecentrum in Eizeringen voor afname van een COVID-19 test. Een afspraak in het triagecentrum kan enkel gebeuren na telefonisch contact met ons!
  • Testen na reizen in een rode of oranje zone verlopen via het triagecentrum in Eizeringen. U dient ons wel steeds vooraf te contacteren om een afspraak en doorverwijzing te maken. 
  • Voorschriften kunnen aangevraagd worden via e-mail of via contact met het telesecretariaat. Als wij het nodig vinden dat u op consultatie langskomt, zal voor u een afspraak vastgelegd worden.
  • Voor dringende problemen neemt u nog steeds telefonisch contact op, het secretariaat verbindt u door indien zij dit nodig achten.
  • Resultaten van testen bellen wij zelf door naar de patiĆ«nt of kunnen jullie zelf opzoeken via www.COZO.be  (log in via eID of ITSME


Bedankt om dit document aandachtig te lezen. Samen kunnen we zorgen voor een veilige omgeving, zowel voor jullie als voor ons.