Symptomen die kunnen wijzen op een infectie met het coronavirus

* Minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest; kortademigheid; pijn op de borst; smaak- of geurverlies

* Minstens twee van de volgende symptomen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; neusloop/verstopte neus; keelpijn; hoofdpijn; geen eetlust; waterige diarree; plotseverwardheid


Via https://mijncoronatest.be/ kan u een CTPC code aanvragen bij symptomen of na een positieve zelftest. U kan hier ook de resultaten van een test raadplegen en een quarantaineattest aanvragen.