In het kader van de nieuwe privacywetgeving mogen wij geen voorschriften/verwijsbrieven/attesten meer ophangen. In de overgangsperiode juli-augustus 2018 zullen we dit nog doen onder de vorm van een gesloten enveloppe. Hou er rekening mee dat we dit vanaf september 2018 niet meer mogen en zullen doen.


Dit houdt in dat:

·      u er zelf voor moet zorgen dat u voldoende medicatievoorschriften hebt tot aan een volgende consultatie

·      u voor het invullen van attesten een afspraak moet maken

·    u voor het aanvragen van een verlenging van attesten (kinesitherapie, werkongeschiktheid) een afspraak moet   maken


Dit alles zorgt er voor dat onze consultatiemomenten vlot kunnen blijven verlopen.

Wij zullen ook de voorziene momenten voor het opvragen van resultaten aanpassen. Hierover volgt later meer informatie.


Alvast bedankt voor jullie begrip.