Noodnummer: 112

Apotheek van wacht: 0903/99 000 of http://www.apotheek.be

Antigifcentrum: 070/24 52 45

Zelfmoordpreventielijn : 1813 of http://www.zelfmoord1813.be

Kinder-en jongerentelefoon Awel: 102 of http://www.awel.be

Kind en gezin: 078/15 01 00 of http://www.kindengezin.be

Rookstopbegeleiding: 0800/111 00 of http://www.tabakstop.be

Veilig vrijen lijn: 03 238 68 68

Aanspreekpunt Mentaal Welzijn: https://www.savha.be/amw

Anonieme Alcoholisten: 03/239 14 15 

slachtofferzorg.be