Spoedgevallen

Wanneer dringende hulp nodig is gelieve telefonisch contact op te nemen! Neem, als het kan, liefst zelf contact op. Vraag niet nodeloos om dringende hulp: dit neemt veel tijd in beslag en zorgt ervoor dat andere patiënten moeten wachten.

BEL 112 BIJ EEN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIEAttesten, formulieren en voorschriften

Voor het correct invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een periode tot de volgende consultatie waarop hij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften is geen optie. Het stoort bovendien het vlot verloop van de raadpleging.


Tarieven

De geldende tarieven zijn conform de RIZIV-normen.


Globaal medisch dossier (GMD)

Het globaal medisch dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand.
Het bevat:

  • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis;
  • sociale en administratieve gegevens;
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers;
  • gegevens over de gevolgde behandelingen;
  • gegevens over genomen medicatie;
  • uw akkoord tot het beheren van het GMD door uw huisarts.


Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.


Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor vragen een kleefbriefje van de mutualiteit mee te brengen éénmaal per kalenderjaar ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek, en dit per persoon. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.

Indien u 75 jaar of ouder bent, of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een normaal huisbezoek.


Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar kan het GMD geactiveerd worden door deze arts.