Het prikmoment op 20 oktober 2023 was een succes. 

Degewenst kan het vaccin nog toegediend worden via deelnemende apothekers. Via https://www.apotheek.be/PharmacySearch kan u de apotheek in uw buurt vinden die COVID vaccins plaatsen.

Het vaccin is gratis en wordt bij voorkeur toegediend voor eind oktober. 


De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan dat kwetsbare personen zich in het najaar opnieuw laten

vaccineren tegen COVID-19. Het gaat hierbij om de volgende groepen:

- Iedereen vanaf 65 jaar

- Personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening, zoals in de woonzorgcentra

- Zwangere vrouwen

- Obese personen (BMI >40)

- Personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen zoals long- of

hartaandoeningen

- Personen met een verzwakte immuniteit